DYNAMIX 0.15m USB3.0 Keystone Jack, White to Black Pigtail.

Model: FP-USB30KPT-150

DYNAMIX 0.15m USB3.0 Keystone Jack, White to Black Pigtail.